Bouvier des Flandres w Polsce - Start
Advertisement
Start

Data i czas
Menu witryny
Start
- - - - - - -
Po?egnanie
- - - - - - -
Rasa
Baza danych
Hodowle
Wystawy
Artyku?y
- - - - - - -
FORUM
- - - - - - -
U?ytkowe
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Skype Me!
Moje konto: am_bart
Gadu-Gadu Kontakt
Zapraszam na nr: 4839689
Agnieszka B

 

 
 
Powitanie
Redaktor: Administrator   
26.07.2008.

Zapraszam do  serwisu w nowej ods?onie. Zmiana dostawcy us?ug internetowych by?ajednocze?nie powodem do wprowadzenia kilku zmian na stronach.

Licz? gor?co na wspó?prac? ze wszystkimi hodowcami i w?a?cicielami bouvierów. Ranking zosta? przesuni?ty do archiwum :), ale mam nadziej?, ?e wszyscy pomog? w aktualizacji stawek z wystaw.Odno?nik do okna aktualizacji jest dost?pny po zalogowaniu. Ka?dy, kto b?dzie chcia? pomóc, jest proszony o kontakt ze mn?: agnieszkab@ambart.opole.pl .

Zapraszam na forum, gdzie ka?dy z Pa?stwa b?dzie móg? reklamowa? swoj? hodowl?, reproduktora czy suk? hodowlan?. Jedyny warunek to taki, ?e musi to by? pies zarejestrowany w ZK lub innym zwi?zku uznanym przez FCI.

Ka?dy ch?tny do wspó?pracy jest bardzo mile widziany.

 

Agnieszka B

Zmieniony ( 23.12.2008. )
 
 

Imieniny
27 Października 2016
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Frumencjusz, Iwona,
Sabina, Siestrzemił,
Wincenty
Do końca roku zostało 66 dni.
Go?cimy
Nowo?ci
Podziękowania dla czasopism Przyjaciel Pies, Psy i My oraz dla Klubu Bouviera za możliwoœć wykorzystania materiałów.
Artykuły obcojęzyczne zostały przetłumaczone za zgodš autorów.
© 2016 Bouvier des Flandres w Polsce :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!